Kleine Heiberg zorgt voor biodiversiteit.

zicht op kleine heiberg 2003

januari 2003
januari 2005

januari 2004
januari 2005

januari 2004
februari 2005

februari 2005januari 2006

januari 2006

maart 2006 {short description of image}

december 2006 {short description of image}

april 2007

augustus 2008

september 2008vuur

 

Sinds de winter van 2004 wordt er door de koeheideploeg gewerkt aan het omvormingsbeheer van de Kleine Heiberg.

Deze 2 ha grote helling langs de Bertemse Heideweg was in de loop der jaren overwoekerd door amerikaanse vogelkers. Deze exoot had zich zowat over de hele helling verspreid en vormde een dicht, weinig soortenrijk bosje. Oudere Bertemenaren herinnerden zich de Kleine Heiberg vooral als een glooiend grasland vol kleur van bloemen en geel van de brem.

Het omvormingsbeheer wierp al zeer vlug vruchten af met het verschijnen van jonge bremstruikjes, zandblauwtjes, boskruiskruid, liggend hertshooi , struikheide... Met de komst van deze planten op de grazige stukken van de Kleine Heiberg profiteerden ook levendbarende hagedis en hazelworm en verschenen er wasplaten en graslandpaddenstoelen. Ook allerlei insecten zoals sprinkhanen, hommels, bijen en vlinders van deze nieuwe situatie. Zo zorgen zij voor meer leven en biodiversiteit op de Koeheide. De Kleine Heiberg is terug klaar voor een complexer samenleven van vele planten en dieren.

Dank zij de zuidgerichte helling, de zand-leem grond en het aangepaste graasbeheer met schapen werd de Koeheide immers een van de topplaatsen voor wilde bijen in Vlaanderen, met tot nu toe 91 soorten wilde bijen op naam gebracht. We vinden er de complexiteit van een goed werkend ecosysteem, waarin sommige bijensoorten het werk doen en andere soorten, zoals de wespbijen of de bloedbijen hierop parasiteren. Sommige bijensoorten zijn heel kieskeurig, zoals de hier voorkomende klokjesbij of de al even zeldzame knautiabij. Het beheer houdt daar zo mogelijk rekening mee. Voor de meeste soorten zal de pas aangelegde boomgaard (aan de voet van de Kleine Heiberg) wel een bijkomende bron van voedsel zijn. Omgekeerd zijn wilde bijen zeer goede bestuivers, en zal de boomgaard dus rijk vruchten dragen. Een voorlopige lijst van mei 2017 vind je hier.

De Kleine heiberg blijft toegangkelijk voor iedereen die wil spelen, leren, kijken en genieten van de natuur. (Niet vergeten het poortje te sluiten als je weg gaat.)

www.koeheide.be

 

 

 

 

 

 

 

{short description of image}

gewoon vuurzwammetje

levendbarende hagedis

zandblauwtje
Piekhaarzwammetje

icarusblauwtjes
Piekhaarzwammetje

sneeuwzwam

duizend guldenkruid

nieuwe vrijwilligers.

russula's

hazelwormen

sleedoornpage

eitje sleedoornpage