Blauwe kiekendief
Circus cyaneus
foto: Geert Bleys
Blauwe kiekendief
of tenminste een vrouwtje van deze soort was de hele decembermaand en een stuk van januari te zien boven de Koeheide.
Blauwe reiger
Ardea cinerea
Blauwe reiger
is niet meteen een soort die je hier in het akkerland zou verwachten. Maar naast vissen en amfibieën van de waterrijke gebieden eet de blauwe reiger ook kleine zoogdieren. Op de akkers van de Zwanenberg kan je al eens een enkeling of een klein groepje langzaam en behoedzaam zien stappen op zoek naar een lekker hapje. Waterrijke gebieden in de Dijlevallei zoals de vijvers van Oud Heverlee, de Doode Bemde in Neerijse of de Abdij van het Park tegen de Leuvense stadsrand zijn in vogelvlucht maar enkele kilometers verwijderd van de Koeheide.
buizerd
Buteo buteo
Buizerd
is de meest voorkomende inheemse roofvogel. Hij is een liefhebber van open cultuurlandschap, akkers, velden, graslanden, bossen en struwelen. Eén van de succesfactoren van de buizerd is zijn geweldig gevarieerd menu. Hij eet zowat alles: aas, wormen, insecten, reptielen, muizen, zangvogels, kleine zoogdieren, .. In de bocht van de Grote Reedelle trof ik eens een grote bleke buizerd aan die met veel smaak een dode, in verregaande staat van ontbinding verkerende, egel aan het verorberen was. Het onmiskenbare klagelijke geroep van de buizerd: Kieh... Kieh... Kieh... is het hele jaar door te horen op de Koeheide.
grauwe gansen
Anser anser
Grauwe gans
in een vlucht van noord naar zuid over de Heiberg. Het is een mooie lichtbruine, trompetterende gans met oranje snavel.
Groene specht
Picus viridis
Foto: Luc Weyers
Groene specht
is een grote spechtensoort die vaak op de grond te vinden is. Bosranden en kleine boomgroepen zijn het lievelingsterrein van deze soort, zeker als daar ook nog eens heel wat mieren te vinden zijn. De groene specht leeft voornamelijk van insecten zoals de rode bosmier. Achteruitgang van deze mieren ten gevolge van zure regen, betekent ook achteruitgang van de groene specht.
Dendrocopus major Grote bonte specht
heeft een korte krachtige roffel. Dat geroffel dient niet alleen om insecten te zoeken maar bakent ook het territorium af en lokt vrouwtjes.
1000 houtduiven
Columba palumbus
Houtduif
is een grote inheemse duivensoort die boven de velden en akkers van de Koeheide zeer grote vluchten van soms meer dan 1000 vogels kan vormen. Ze vliegen dan met klapperende vleugels en zijn zonder meer erg hoorbaar aanwezig.
gemiste vlucht van 50tal  zwanen.
Verre
Knobbelzwanenvlucht
Cygnus olor
Knobbelzwaan
Ik stond in de holle weg van Stierke toen er van boven -jawel- de Zwanenberg een enorme vlucht van meer dan 50 knobbelzwanen zeer laag langs de bosrand van Bertembos naar het oosten vloog. Nog geen minuut later gevolgd door een 25 achterblijvers. Helaas wou geen van beide groepen blijven wachten tot ik de lege batterijen van mijn camera vervangen had.
Kuifmees
Parus cristatus
Foto: Rudy Petitjean
Kuifmees
is een kleinere mezensoort die graag naaldhout heeft en dan ook gezien werd in het dennebosje aan de Grote Reedelle. Typisch punkertje valt meteen op.
Ransuil  (Asia otus)
Asio otus
Foto: Frederik Fluyt
Ransuil
is een slanke uil met oorpluimpjes en oranjegele ogen. Hij is een jager van akkers, graslanden en bosranden waar hij het gemunt heeft op kleine zoogdieren zoals muizen. Ransuilen hokken in de winter wel eens samen en dan kan je zelfs grotere groepen aan treffen. Vaak zitten ze overdag samen op een roestplaats dicht tegen de stam van bv een oude stekelige meidoorn. Je loopt ze vaak ongezien voorbij en de vogels zullen vaak op het laatste ogenblik geruisloos opvliegen. Zo'n roestplaatsen worden vaak meerdere dagen na elkaar gebruikt en zo kan je wel eens braakballen vinden aan de voet van de boom. Soms is de roestplaats ook te herkennen aan de grote plekken witte ransuilenmest op de stam en takken. De oude sleedoorns en meidoorns aan de wei van Stierke zijn zeer geschikte roestplaatsen voor de ransuil. In de winter zag ik er eens eentje en enkele weken later een groepje van drie in dezelfde sleedoorn.
ringmus
Passer montanus
Foto: Tinne Wouters
Ringmus
lijkt fel op de gewone huismus maar is iets kleiner en heeft een duidelijke zwarte vlek op de witte wang en een doorlopende witte halsband. Het is een typische bewoner van landbouwgebied met kleine landschapselementen zoals houtkanten en holle wegen. Verwonderlijk is wel dat het een holenbroeder is die zijn nest in allerlei gaten en holen in de boskant, hagen, enz.. bouwt. De Koeheide is dus een uitstekende plek voor de ringmus die toch lichtjes achteruit gaat de laatste jaren.
Staartmees
Aegithalos caudatus
Staartmees
is onmiddellijk te herkennen aan zijn lange staart. Het is een stand- en zwerfvogel die graag in kleine groepjes rondtrekt. De Reedelles zijn een geliefkoosde pleisterplaats.
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Biddende Torenvalk
zoek de Torenvalk...
Falco tinnunculus
Torenvalk
is samen met de buizerd een van de meest voorkomende roofvogels in onze streken. Bij iedere wandeling op de Koeheide zijn er wel torenvalken te zien. Een geliefd plekje is op de noordkant van de Heiberg waar er enkele percelen afgebakend zijn. Op zo'n weipaaltje tussen akker en wei zie je vaak torenvalken zitten. Die paaltjes zijn zowel eetplaats als uitkijkpost. In de zomer wordt er gejaagd op insecten, muizen, reptielen en kleine zangvogels. In de winter staan er uitsluitend veldmuizen op het menu.
Alauda arvensisvinken, kepen en groenlingen Veldleeuwerik
is een typische akkervogel en moet zich op de Koeheide dan ook thuisvoelen. Helaas nemen de grote aantallen van weleer gestaag af zodat deze soort op de rode lijst als "achteruitgaand" opgenomen is. De Veldleeuwerik heeft nood aan diverse landbouwgewassen. Hij eet allerlei zaden en granen maar ook insecten. De steeds grootschaliger (lees: minder gedifferentieerde ) wordende landbouw is nefast voor deze soort. Ook de vangst en jacht in Frankrijk zijn erg bedreigend voor deze tierlantijnende vogel.
vinken, kepen en groenlingen
foto: Geert Bleys
Vinken, kepen en groenlingen
vormen in de winter vaak grote gemengde groepen die foerageren op de lege akkers van de Zwanenberg.
gaai
Garrulus glandarius
Foto: Rudy Petitjean
Vlaamse gaai
of beter gezegd gaai want sinds enkele tijd is er een naamsverandering voor deze soort doorgevoerd. Het is een kleurrijke en lawaaierige verschijning op de Koeheide. Deze soort is vooral bekend om zijn imitatievermogen en zijn goede werk in verband met het in stand houden van het eikenbestand. De vogel verstopt immers op zeer vele plaatsen kleine eikel voorraden in de grond.
wespendief
Pernis apivorus
Wespendief
is soms moeilijk te ondescheiden van de buizerd maar is kleiner en slanker. De kop is spitser. Hij is minder aanwezig dan de buizerd. De wespendief is een lange afstandstrekker. Hij is hier enkel in de zomermaanden. Hij leeft van de larven en poppen van wespen en bijen wiens nest hij uitgraaft.

hakplaats van Dryocopus martius
Zwarte specht
is de grootste specht in onze contreien en de luidruchtigste van allemaal. Hij hakt zijn nest graag in beuk en hij doet dat meerder malen zodat andere dieren zijn oude nestholtes kunnen gebruiken. Zwarte spechten laten ook zeer duidelijke sporen na bij het uithakken van hun prooi.
www.koeheide.be