Koeheidewandelingen
wandelen op de Heiberg

Regelmatig gaan we wandelen op De Koeheide. Deze wandelingen worden geleid door de gidsen/medewerkers van de Koeheide. De wandelagenda vind je hier. Er wordt ongeveer 5 km gewandeld.

Inschrijven hoeft niet maar kan wel bij Eddy Macquoy of op 0485/412199
Hier kan je ook wandelingen voor groepen reserveren.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de wandelingen, werkdagen, gebeurtenissen,.. op de Koeheide?
Schrijf je dan in op de mailinglist van de Koeheide.
Stuur een mailtje naar mailing@koeheide.be
Je kan hier ook je naam en adres achter laten als je wil.

individuele wandeling
1.Vertrek op de kruising Oude Baan en Bertemse Heideweg
Parkeren doe je ergens op de Oude Baan. Je fiets kan je achterlaten in de nieuwe Boomgaard links op de Bertemse Heideweg.
2. Op de Kleine Heiberg
Naast enkele mooie mei- en sleedoorns zie je vooral amerikaanse vogelpest. Het bestrijden van deze soort die inheemse soorten in de verdrukking brengt, is één van de prioriteiten van Natuurpunt Koeheide. Op deze helling komt er weer ruimte voor grasland met eik, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, … Nu reeds kan je er op warme zomeravonden verrast worden door de glimwormen in de bermen. In de winters van 2004 en 2005 is een groot stuk amerikaanse vogelpest gekapt.
Je kan zien hoe dit perceel weer naar grasland evolueert. De poortjes laten toe om het preceel te betreden en te verlaten. Het omvormingsbeheer van de laatste jaren zorgde er voor dat de Kleine Heiberg een hotspot werd voor reptielen als de levendbarende hagedis en de hazelworm, wasplaten allerhande en niet in het minst voor de meer dan 90 soorten wilde bijen.
3. Op de Grote Heiberg
Bij de eerste gelegenheid ga je rechts de Kleine Reedelle in. Op de zuidgerichte berm na het dennenbosje, onder de kleine eik, tref je vaak het rapunzelklokje en geel walstro aan. Voor je helemaal boven bent, daar waar de weg doodloopt op het veld, kom je links en rechts nog mooie mei- en sleedoornstruwelen tegen. Je loopt hier even op het terrein tot aan de akkers van de Zwanenberg. Dan keer je op je stappen terug en volg je het pad rechts. Hier kan je tijdens de koude wintermaanden zoeken naar het blauwgroen trechterje: een bijzonder zeldzaam paddestoeltje. Het pad duikt even verder weer de diepte in waar Kleine en Grote Reedelle samenkomen. Onmiddellijk klim je we weer naar boven en kom je op de Heiberg. Hier heb je pal voor je een prachtig zicht op Bertembos. Links achter je kijk je naar Bertem met het mooie Romaanse kerkje en rechts zie je de Zwanenberg
4. Over de Zwanenberg
Rechts van het pad dat doodloopt neem je kleine paadje tussen en over de akkers van de Zwanenberg. Nu wandel je door het biotoop van patrijs, geelgors, haas,… maar ook het leefgebied van de hamster. De hamster is een Europees bedreigde soort die op het Brabants leemplateau aardig stand houdt. We komen op een T, hier ga je even naar links om onmiddellijk het eerste weggetje naar rechts te nemen. Dit slingerende pad volg je tot je met een scherpe bocht naar links de holle weg induikt.
5. Holle weg van Stierke
Je volgt de holle weg en komt in het hartje van de Koeheide. Dit perceel wordt door de holle weg doormidden gesneden. Deze holle weg is pas opgeknapt door het Regionale Landschap Dijleland en is weer prima bewandelbaar. Op deze manier is de eeuwenoude verbindingsweg tussen Leuven en Bertembos weer een stukje in ere hersteld. Aan de Leuvense kant kan je op het einde van de winter rode kelkzwammen vinden. Je treft hier veel sleedoorn aan, een belangrijke waardplant voor de grote populatie Sleedoornpage op de Koeheide. Sleedoornpages vliegen van begin juli tot eind september en zijn moeilijk waar te nemen omdat ze vaak hoog in de kruinen van de bomen leven. Op de Vlaamse Rode lijst staat de sleedoornpage als bedreigd aangeduid. Het behouden van sleedoornstruwelen maar ook het onderhoud ervan -de eitjes van de sleedoornpage zijn vaak te vinden op nieuwe jonge twijgen van de sleedoorn- is daarom erg belangrijk.
6. Bertembos en 7. Zuidhelling
Nu kom je op een kruispunt van 4 paadjes. Hier heb je de keuze: ofwel wandel je rechts het Bertembos in. Je volgt dan links de grote dreef omhoog tot bijna aan de woning in het bos en daar ga je weer links het bos uit door de Armenlosweg tot je op de Weygenstraat komt. Van hieruit loop je rechts naar de Oude Baan.
Ofwel
7. De zuidhelling
Leuker is het te wandelen langs de zuidhelling van de Koeheide. De helling en de graften op je linkerzijde zijn bijzondere biotopen met o.a knolsteenbreek en vleugeltjesbloem. Je vindt er wasplaten en allerlei zeldzame graslandpaddestoelen. Langs de randen van bos en de weilanden kan je met een aandachtig oog de levendbarende hagedis waarnemen. De levendbarende hagedis is een bijzonder reptiel. Net zoals de hazelworm (ook op de Koeheide aanwezig), de adder en de gladde slang (ooit op de Koeheide geweest) is het een (ei-) levendbarende soort. Dit wil zeggen dat de jongen zich binnen het ei in de moeder ontwikkelen. De drachtige vrouwtjes zonnen daarom geregeld om de eieren op temperatuur te houden. Als het vrouwtje haar eieren legt, sluipen daar vrijwel onmiddelijk kleine hagedissen uit. Dat gebeurt in het najaar. Geniet ook aan de rechterkant van het pad van de mooie gevarieerde bosrand. In de vroege lente kan je hier het bosanemonentapijt, de sleutel- en pinksterbloemen bewonderen.
8. Panorama op de Koeheide
De Armenlosweg laat je rechts liggen en je loopt verder langs de Weygenstraat die je blijft volgen tot op de Oude Baan. Langs de Weygenstraat kan je links genieten van het uitzonderlijke zicht op de Koeheide met haar graften en andere kleine landschapselementen zoals kleine akkers, eeuwenoude eiken, bremstruwelen, houtkanten,….
Daarna volg je de weg en duik je weer de diepte in.
9. Oude Baan
Nu kom je terug op de Oude Baan die je naar links neemt om zo terug naar de Bertemse Heideweg te wandelen.