haas
Lepus europaeus
Haas
is een sterk achteruitgaande soort die het moet hebben van kleinschalig landbouwgebied met voldoende landschapselementen zoals houtkanten, ruigtes, bosjes...
Op de Koeheide zou dat dus nog moeten lukken. In tegenstelling tot konijnen leven de hazen niet ondergronds maar bouwen ze hun leger in hagen, ploegvoren en ruigtes.
rosse woelmuis
Clethrionomys glareolus
Rosse woelmuis
een dood exemplaar in de holle weg van Stierke. Rosse woelmuizen zijn vaak overdag en bovengronds actief.