januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
planten insecten spinnen vogels paddestoelen
Koebraam (Rubus ulmifolius)
Koebraam
Grote klaproos (Papaver rhoeas)
Klaproos
Sint-Janskruid (Hypericum performatum)
Sint-janskruid
Geel walstro (Galium verum)
Geel walstro
Rapunzelklokje (Campanula rapunculus) met  zweefvlieg (Episyrphus balteatus)
Rapunzelklokje
Koebraam
Grote klaproos
Sint-janskruid
Geel walstro
Rapunzelklokje
Beemdkroon

Pyamazweefvlieg
Aardhommel
Rode smalbok