januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
planten insecten spinnen vogels paddestoelen
mannelijk wilgenkatje
Wilgenkatjes
Paarse dovenetel
Paarse dovenetel
Blinde bij
Blinde bij
bosanemoon
Bosanemoon
Kleine vos
Kleine vos
Vogelmuur
Grote muur
Boerenwormkruid
Vogelmelk
Bosanemoon
Look zonder look
Schapenzuring
Vergeet mij niet
Fluitekruid
Muizenoor
Duizendblad
Ereprijs
Paarse dovenetel
Bieslook
Kleefkruid
Vogelmuur
Gehakkelde aurelia
Koolwitje
Bont zandoogje
Kleine vos
bladmijn op bramenblad
Weidehommel
Blinde bij
Fluweelmijt
Wolzwever
Wolfspin Buizerd
Groene specht
Vlaamse gaai
--
2004
--
Aalscholver
Boomklever
Boomkruiper
Ekster
Fazant
Geelgors
Goudhaantje
Graspieper
Groenling
Grote bonte specht
Heggemus
Houtduif
Huismus
Kauw
kievit
Kokmeeuw
Koolmees
Kraai
Merel
Pimpelmees
Roodborst
Spreeuw
Staartmees
Torenvalk
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Vink
Winterkoning
Witte kwikstaart
Zwarte specht
Bruingeel mosklokje