januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
planten insecten spinnen vogels paddestoelen
de laatste Grasklokjes....
Grasklokjes
holle weg van stierke
Holle weg van Stierke
Gele trilzwam (Tremella mesenterica)
Gele trilzwam

gemiste vlucht van 50tal  zwanen.
gemiste zwanenvlucht
1000 houtduiven
Houtduiven
Grasklokje
Sleedoorn
Brem
Stinkende gouwe
Speenkruid
Vogelmelk
Kamperfoelie

2003
--
2003
--
2003
--
Groene specht
Buizerd
Torenvalk
Ransuil
Houtduif

2003
--
Blauwe kiekendief
Gele trilzwam
Judasoor
Gewoon fluweelpootje
Zwarte trilzwam

2003
--
Wit oorzwammetje
Blauwgroen trechtertje